چنگال سی تو سامیت اسپورک دلتا به همراه یک کارد که در دسته طراحی شده است یک وسیله همه کاره است که تمام نیازهای شما را در هنگام صرف غذا برطرف می کند.

شکل چنگال سی تو سامیت برای راحتی هنگام استفاده کاملا آرگونومیک طراحی شده است و ساختار آن اجازه می دهد که به راحتی داخل بشقاب و کاسه دلتا قرار بگیرد.

کلیه ظروف غذاخوری دلتا، شامل ظروف کمپینگ، کاسه، لیوان و قاشق و چنگال، دارای گرید غذایی و ماده بسیار مضر BPA در آنها استفاده نشده است.